דופלקס הירקון מול הים בתל אביב

דופלקס הירקון מול הים בתל אביב